Regulamin

Regulamin usługi lokalizowany.pl określa zasady świadczenia usługi lokalizacji dostępnej za pośrednictwem serwisu lokalizowany.pl

1. Główne definicje:

 • aplikacja - Aplikacja mobilna, oprogramowanie stworzone i utrzymywane przez dostawcę działający na telefonie dziecka lub bliskiego, umożliwiający wysyłanie zgłoszeń potwierdzających bezpieczeństwo. Informacje przekazywane są do usługi i przedstawianie w formie graficznej w panelu użytkownika gdzie klient ma dostęp za pomocą loginu i hasła
 • bliski - Klient, który ukończył 18 rok życia (osoba pełnoletnia), który wyraził zgodę na lokalizowanie użytkowanej przez siebie karty SIM i na udostępnienie jego danych o lokalizacji.
 • dziecko - Osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia (osoba niepełnoletnia), której rodzicem lub opiekunem prawnym jest rodzic, który wyraził zgodę na lokalizowanie jego telefonu.
 • klient - abonent w myśl rozumienia niniejszego Regulaminu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 • konto - konto użytkownika usługi służące do korzystania z usługi.
 • lokalizacja - system lokalizacji telefonu w oparciu o infrastrukturę GPS, BTS, WIFI oraz GSM ostatnia lokalizacja - możliwość otrzymania ostatniej znanej lokalizacji dziecka lub bliskiego przed utraceniem przez telefon dziecka.
 • rodzic – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz (i) pełnię władzy rodzicielskiej. Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka lub (i) klient będący w relacjach z bliskim.
 • serwis - serwis internetowy udostępniony pod adresem lokalizowany.pl
 • usługa – dostęp do panelu użytkownika na stronie https://lokalizowany.pl

  2. Zasady korzystania: w celu skorzystania z usługi należy zarejestrować konto na stronie lokalizowany.pl dostęp do usługi jest możliwy za pomocą przeglądarek internetowych np. Firefox, Chrome, Internet Explorer i innych. Aby skorzystać z lokalizacji należy podać numer na który wyślemy kod dostępu uprawniający do skorzystania z aplikacji. usługodawca gwarantuje działanie usługi na wszystkich telefonach z systemem Android. usługodawca nie odpowiada za spory wynikające z instalacji aplikacji na telefonie do którego użytkownik nie ma prawa aplikacja wysyła informacje o lokalizacji co 5 minut użytkownik ma dostęp do systemu lokalizacji, kopii sms opłata uiszczana jest jednorazowo przy rejestracji i wynosi ona 6,15 zł za sms Dostęp do systemu udzielany jest na okres 12 miesięcy. po tym okresie należy donowić usługę.

  3. Zasady rejestracji: klient ma możliwość zarejestrować swoje konto poprzez założenie konta na stronie internetowej lokalizowany.pl rejestracja konta jest płatna

  4. Odpowiedzialność usługodawcy Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach usługi sposób korzystania z usługi przez użytkowników usługi jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania użytkownika z usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez usługodawcę

  5. Postanowienia końcowe usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 01.06.2018 roku na czas nieokreślony. regulamin dostępny jest na stronie https://lokalizowany.pl/regulamin kontakt z usługodawcą jest możliwy poprzez zakładkę kontakt rezygnacja z korzystania z usługi powinny być wysyłane drogą mailową na adres kontak@namierz-telefon.com.pl. Reklamacje sa rozpatrywane w ciągu 48h podstawą do rezygnacji jest błąd w działaniu usługi. działanie usługi jest stale nadzorowane przez programistów firmy a historia jest zapisywana przez system.